Categories
Trademark

Trademark: Pemfailan Borang TM31

Selepas MyIPO setuju untuk meluluskan permohonan trademark kita, kita mesti hantar borang TM31 berserta fi RM650, dalam tempoh dua bulan dari tarikh surat dikeluarkan.
 
TM31 ada lah borang untuk gazet, atau nama lainnya “published for opposition”.
 
Trademark kita akan disiarkan di gazet untuk memberi peluang pihak ke tiga membuat bantahan.
 
Tempoh gazet adalah dua bulan. Berdoalah agar tiada bantahan dalam tempoh itu.
 
Jika tiada bantahan, MyIPO akan keluarkan sijil trademark dan mulai dari itu, trademark kita sudah boleh menggunakan simbol ®.
 
Jika ada bantahan, saya nasihatkan dapatkan bantuan ajen trademark berdaftar, kerana laluannya berlopak dan berliku-liku.